FotoFestival Naarden Festival-OFF 2011

Het Festival-OFF in Naarden bestaat eigenlijk al sinds het tweede FotoFestival in 1991. Toen was het Fotogroep Delta-F die op de Markstraat in een etalage hun expositie hadden onder de naam ‘Festival-OFF’. Dat is het FotoFestival Naarden Festival-OFF in Nederland, de verzameling van alle, dus zowel beroeps als amateur, fotografen die op eigen initiatief een expositie inrichten tijdens het FotoFestival Naarden. Ze zoeken zelf een locatie en richten zelf hun expositie in, of zoeken daar een (individuele) sponsor voor.

De naam Festival-OFF is 'geleend' van het bekende fotofestival in Arles Frankrijk.

Pas tijdens het vierde festival in 1995 hebben op initiatief van Eddy van Wessel de fotografen die zelf hun eigen expositie verzorgden de koppen bij elkaar gestoken en geprobeerd e.e.a. een beetje te coördineren. Dit had tot gevolg dat er voor het eerst een folder was waarin de exposities vermeld stonden. Mede dankzij de prettige medewerking van het bestuur van het FotoFestival Naarden, het bedrijfsleven, de bewoners en de inzet van de fotografen is het een heel leuk initiatief gebleken. Dit had tot gevolg dat we het in 1997 wat professioneler aan konden pakken.

We hebben de hulp ingeroepen van CSO Marketing Communicatie in Almere die vervolgens sponsoring hebben geregeld en verder hebben gezorgd voor de folders, persberichten, ander promotiemateriaal en heel goede ideeën. Die samenwerking bleek zo'n succes dat we in 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 en 2009 wederom een goed Festival-OFF konden organiseren. We gaan ook in 2011 weer op deze voet verder.

Tekst: Festival-OFF
Website: http://www.festival-off.nl/

  • From: May 21
  • To: Jun 19, 2011