Garden of Evolution 2012 Joseph Klibansky Teaser Video

In deze video introduceert Joseph Klibansky zijn laatste kunstwerk 'Garden of Evolution'.

Garden of Evolution 2012 Joseph Klibansky Teaser Video
April 5, 2012 |